Inici  La Seu-e Certificats digitals emprats i admesos a la Seu electrònica

Certificats digitals emprats i admesos a la Seu electrònica

Certificats digitals emprats

En aquesta Seu Electrònica s'utilitzen certificats emesos per l'Agència Catalana de Certificació, amb les següents finalitats:

• Identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica: Certificat de Seu Electrònica*

• Identificar i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada: Certificat de segell d'òrgan.

Certificats admesos

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb aquesta entitat podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat (DNIe). Trobareu tota la informació relacionada amb aquest dispositiu a http://www.dnielectronico.es/.

Així mateix, podeu utilitzar qualsevol dels següents certificats emès per alguna de les Autoritats de Certificació classificades per l'Agència Catalana de certificació (CATCert)

• IdCat (Agencia Catalana de Certificación)

• Ceres Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)

Els particulars que no disposin de cap d'aquests certificats poden demanar gratuïtament el certificat digital idCAT emès per l'Agència Catalana de Certificació. A través del següent enllaç es pot realitzar la sol·licitud d'aquest certificat, el qual es podrà recollir a l'Entitat de Registre més avinent, d'entre les opcions disponibles: http://www.idcat.cat

També es podrà utilitzar el sistema Cl@ve

 

 

* Segons la normativa vigent tota seu electrònica ha d'utilitzar, per identificar-se i garantir la seguretat de la comunicació, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur, o mitjans equivalents.

Els certificats digitals de seu electrònica tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i d'una oficina pública en línia reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Per a verificar la validesa del certificat de la seu electrònica podeu utilitzar el servei de validació de certificació i firmes VALIDe. Segueixi les següents instruccions un cop accedeixi al servei de validació:

• En el camp "Seleccioni l'URL a validar" introdueixi la direcció de la seu electrònica (https://seu.ccmaresme.cat).
• Introdueixi el codi de seguretat mostrat a la pantalla.
• Premi sobre el botó "Validar".

 

Consell Comarcal del Maresme - Miquel Biada, 1, 08301 , Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax. 93 757 21 12 - maresme@ccmaresme.cat

Desenvolupat per eCityclic
Seu Electrònica